Näring och brister

Håravfall efter viktoperation

Håravfall kan förekomma i samband med kraftig viktnedgång. Det sker oftast 3-6 månader efter operationen och brukar avta när man blir viktstabil kring ett år senare. Det är individuellt om man drabbas och det kan drabba både kvinnor och män.
Håravfallet beror inte på operationen i sig utan den påfrestningen/stressen som kroppen utsätts för i samband med själva viktnedgången. Liknande påfrestning kan ske exempelvis av vanlig viktnedgång och negativ långvarig stress. Det kan kännas läskigt och oroande men vi kan trösta dig med att det kommer att växa tillbaka.
Finns det något du kan göra för att förebygga håravfall? Egentligen inget utöver det du redan rekommenderas att göra efter operationen, dvs se till att du har ett näringsrikt matintag inklusive protein samt att du tar dina ordinerade vitaminer och mineraler. Och hålla ut, håret växer tillbaka.