Kost och hälsa,  Näring och brister

Graviditet efter viktoperation

Rådet brukar vara att försöka vänta tills man är någorlunda viktstabil vilket brukar vara kring ett-två år efter operationen. Generellt sett så rekommenderas inte graviditet under det första året efter operationen. Vid barnlängtan och ofrivillig barnlöshet kan rekommendationen att vänta ett år kännas orimligt lång, särskilt om man genomgått en operation just för att öka chanserna att bli gravid. Du kan alltid kontakta barnmorska eller gynekolog för att diskutera detta vidare.

Den första tiden efter operationen, särskilt under det första halvåret, går de flesta ner mycket i vikt och det kan då vara svårt att få sig tillräckligt mycket med energi och näring för en hälsosam graviditet. Vid snabb viktnedgång frisätts också ämnen som lagrats i fettväven vilket kan vara skadligt för fostret.

En graviditet efter viktoperation brukar följas upp ungefär som en vanlig graviditet med vissa undantag, riktlinjerna kan skilja sig mellan olika regioner i landet. Ett extra tillväxtultraljud kan erbjudas och även utökad provtagning.

Matintag
Under graviditeten så behöver man generellt lägga till ett eller ett par mellanmål för att fylla på med extra energi. En frukt i början av graviditeten, ett mellanmål i mitten och ett-två mellanmål i slutet av graviditeten är bra riktmärken. Det finns kostråd för gravida från Livsmedelsverket och ett bra mellanmål kan exempelvis vara frukt och smörgås med proteinrikt pålägg eller fil/yoghurt/kvarg med flingor och bär.

Vitaminer och mineraler
Det är också bra att se över tillskotten av vitaminer och mineraler under graviditeten, eventuellt kan extra tillskott utöver dina tidigare ordinerade tabletter vara aktuellt, stäm av med din barnmorska. Särskilt uppmärksam bör man vara gällande intag av folsyra (rek. 400 µg) och järn, men också A-vitamin (max 1000 µg via tillskott) som inte får intas i för stor mängd.

Ökad fertilitet och preventivmedel
Viktnedgång kan öka fertiliteten och det är därför viktigt att se över valet av preventivmedel redan innan det är dags för operation. Det finns en risk att p-piller inte plockas upp optimalt i tarmen efter operationen och det brukar därför avrådas. Stäm av med barnmorska för bästa skydd.

Vikt
Det kan ibland upplevas mentalt påfrestande med viktuppgång i samband med en graviditet efter en viktoperation, det är inte ovanligt att känna den typen av känslor. Var inte rädd för att be som råd och samtalsstöd under graviditeten. Beroende på startvikt finns det olika rekommendationer för viktuppgång under graviditet. Prata med din barnmorska för att få individuell rådgivning. Målsättningen kan vara att sträva efter viktstabilitet eller att viss viktuppgång förväntas. Det viktigaste är att den blivande mamma och fostret får må bra.

Risker
Det finns studier som tyder på att risken till för tidig födsel ökar samt att barnet kan vara litet för tiden om den blivande mamman är viktopererad Samtidigt finns det fördelar med viktnedgång efter operation inför en graviditet såsom att risken för graviditetsdiabetes minskar och likaså att föda ett barn med hög födelsevikt. Vid akut buksmärta under graviditeten är det viktigt att ha kontakt med sjukvård för att utesluta tarmvred.