Kost- och måltidsersättningar

Det kan ibland vara svårt att veta vilka produkter man ska använda sig av inför operationen. Det finns två olika produktkategorier som kan användas för att ersätta måltider, nämligen kost- och måltidsersättningar. Dessa produkter har olika användningsområden och skiljer sig därför åt näringsmässigt.

Kostersättningar är produkter i pulverform framtagna för att kunna ersätta all vanlig mat under en period. Fyra påsar Modifast LCD kostersättning (oavsett smak) ger näringsmässigt fullvärdig ersättning för all vanlig mat under en dag. Modifast kostersättningar finns i fem olika format; drycker, puddingar, gröt, pasta och soppor. Det kan variera mellan klinikerna vilka format av produkterna som rekommenderas.

Måltidsersättningar (färdigblandad dryck och bars) är framtagna för att ersätta enstaka måltider, men inte alla, under en och samma dag. Kost- respektive måltidsersättningar följer alltså olika regelverk kring näringssammansättningen och därför ska man endast använda sig av just kostersättningar när samtliga måltider ersätts.