Informationsmaterial

Här finns våra broschyrer som rör MedMade och bariatrisk kirurgi att ladda ner i pdf-format. Som vårdpersonal kan du höra av dig till oss på medmade@navamedic.com om du önskar beställa broschyrer i tryckt format eller om du har förslag på broschyrer som vi eventuellt kan ta fram.

Vitaminer och mineraler efter bariatrisk kirurgi

I denna broschyr får du mer information om de viktigaste vitaminerna och mineralerna efter bariatrisk kirurgi.

MedMade folder

En översiktlig broschyr med information kring produktens innehåll.

Low Calorie Diet vid bariatrisk kirurgi

Läs om den preoperativa dietens effekt och upplägg.

Länkar till DRFs kunskapsunderlag

Kunskapsunderlag – Stark inför bariatrisk kirurgi

Kunskapsunderlag – Kostbehandling efter bariatrisk kirurgi