Kost och hälsa,  Livsstilsförändring

Alkohol och viktoperationer

Alkohol kan förknippas med fest, glädje och gemenskap men kan också påverka dig och din omgivning på ett negativt vis. Alkohol är inte ett ämne som kroppen behöver och alkoholhaltiga drycker innehåller många kalorier, men nästan ingen näring.

Både inför och efter en viktoperation är det bra att reflektera över sitt alkoholintag. Många viktopererade beskriver nämligen en förändrad effekt av alkohol efter operationen.

Det har visat sig att många som genomgått en gastric bypass upplever att de lättare och snabbare blir påverkade av alkohol jämfört med före operationen. Det är inte heller ovanligt att man känna sig helt opåverkad trots betydande mängd alkohol i blodet. I studier har det visat sig att patienter som har opererats med gastric bypass faktiskt får ett snabbare upptag av alkohol samt har högre halter alkohol i blodet jämfört med icke-opererade.

Efter en viktoperation finns det en ökad risk för alkoholproblem, särskilt efter gastric bypass. Risker med alkohol efter operationsmetoden gastric sleeve har inte studerats i samma omfattning ännu, men det finns erfarenheter från patienter som beskriver att det är ett förekommande problem.

Varför ökad risk för alkoholproblem?
Det är inte helt fastställt varför risken ökar efter en viktoperation. Det finns olika teorier kring detta.

Det är fastställt att viktopererade får en snabbare ökning av alkoholkoncentrationen i blodet då alkoholen når tarmen snabbare efter intag, jämfört med hos icke-opererade. Man har också sett en minskad nedbrytning av alkohol efter operationen vilket tros bero på att den opererade magsäckens enzymer inte kommer igång lika snabbt med nedbrytningsprocessen. Man kan alltså säga att metabolismen förändras efter operationen, dvs att alkoholen tas upp annorlunda i magtarmkanalen och man blir då snabbare påverkad av en liten mängd. Huruvida detta förklarar den ökade risken eller ej är fortfarande oklart.

Det finns också en teori om att alkohol, av vissa, kan användas som ett verktyg för att dämpa exempelvis oro eller ångest när maten inte längre räcker till eller inte kan fungera som tröst. Ibland kan alltså alkohol vara en form av självmedicinering vid psykisk ohälsa.

Nedan finner du några punkter att fundera över inför och efter din viktoperation.

Inför

 • Reflektera över dina alkoholvanor.
 • Fundera på hur du hanterar oro och ångest idag.
 • Undvik alkohol helt den sista månaden inför operationen. Alkohol ökar risken för komplikationer. Genom uppehåll inför operationen minskas risken för blödningar, sårläkning samt hjärtats funktion förbättras.
 • Om du upplever att det är svårt att ändra dina alkoholvanor så tveka inte att ta hjälp.

Efter

 • Fokusera på att få till dina nya matvanor den första tiden efter operationen. Kom ihåg, alkohol är ingenting kroppen behöver.
 • Välj alkoholfritt! Utbudet av alkoholfria alternativ är idag stort, perfekt både till sällskapsdryck och matlagning.
 • Om du önskar dricka alkohol, välj dina tillfällen väl för enstaka glas och begränsa intaget.
 • Drick sakta och försiktigt för att behålla kontrollen, du kan vara känsligare för alkohol efter operationen.
 • Se till att äta i samband med alkoholintag för att eventuellt kunna bromsa upp alkoholupptaget något.
 • Alkohol i alla dess former innehåller mycket energi vilket kan ha en negativ effekt på viktutvecklingen vid hög konsumtion. Alkohol kan dessutom stimulera aptiten.

Vill du förändra dina alkoholvanor?

Steg ett är att bli medveten om eventuella problem. Följande frågor kan hjälpa dig att reflektera över ditt alkoholintag:

 • Hur ofta dricker jag alkohol?
 • Dricker jag så mycket att det påverkar min hälsa?
 • Har jag varit med om obehagliga situationer eller blivit skadad pga alkohol?
 • Har jag låtit blivit att göra något jag borde pga alkohol?
 • Har någon annan kommenterat mitt drickande? Har någon blivit orolig eller sagt att jag borde sluta?
 • Hur påverkar drickandet mitt liv? Tex hur jag mår, min sysselsättning, min ekonomi och mina relationer till andra.
 • Skriv gärna ner dina svar och fundera på vilka förändringar du önskar genomföra.

(Källa: 1177.se)

Alkoholhjälpen finns för dig som anonymt önskar professionellt stöd oavsett om du funderar över dina eller någon annans alkoholvanor.