Vikten av supplementering efter obesitaskirurgi

Operationsmetoderna Gastric bypass och Gastric sleeve är de vanligaste metoderna som används idag och i genomsnitt genomförs ca 5000 operationer årligen enligt SOReg. Det är dessa metoder som de Nordiska riktlinjerna för supplementering efter obesitaskirurgi ligger till grund för.

Patienter som genomgått obesitaskirurgi ska enligt de nordiska riktlinjerna följas upp inom primärvården årligen genom blodprovstagning samt för att säkerställa korrekt supplementering.

Ta del av vårt material om supplementering efter obesitaskirurgi, följsamheten hos patienter samt MedMades fördelar för patienten och vårdgivaren.