För vårdpersonal

Operationsmetoderna gastric bypass och gastric sleeve är de vanligaste metoderna som används idag och i genomsnitt genomförs ca 5000 operationer årligen enligt SOReg.

Här på MedMade.se har vi samlat information för patienterna kring viktiga delar i samband med operationen. Här finns både inspiration och värdefulla tips och råd kring både kost, motion och livsstilsförändring. Vi har även en receptbank med näringsberäknade recept och proteinförstärkta mellanmålsförslag samt en e-learning kring näringsbrister!

Vi har samlat nedladdningsbart informationsmaterial om MedMade här.

Vikten av supplementering efter bariatrisk kirurgi

De Nordiska riktlinjerna1, som tagits fram av en gemensam expertgrupp för de nordiska länderna, sammanfattar vilket dagligt tillskott av vitaminer och mineraler som behövs för att undvika att brister uppstår.

De vanligaste brist-tillstånden som kan uppstå är järn, B12 samt D-vitamin och kalcium och dessa behöver alltid supplementeras tillsammans med ett multivitaminpreparat utifrån försiktighetsprincipen. Som minst bör ett dagligt tillskott efter gastric bypass och gastric sleeve enligt riktlinjerna ge:

 • 45–60 mg järn (järnsulfat, järnfumarat, järnglukonat)
 • 350 μg B12-vitamin
 • 20 μg D-vitamin
 • 500 mg kalcium (kalciumcitrat)
 • 400 μg folat
 • 1,1–1,4 mg tiamin
 • 9 mg zink
4 tabletter MedMade innehåller den rekommenderade mängden enligt Nordiska riktlinjerna

Följsamheten till vitaminer/mineraler efter viktoperationen

Studier visar att följsamheten till vitamin- och mineralbehandlingen på längre sikt, hos både ungdomar och vuxna, är låg. En lägre följsamhet är också associerad med en större förekomst av nutritionsbrister hos patienterna.2,3,4 Hos kvinnor var följsamheten till järntillskott lägre än till övriga vitamin- och mineraltillskott. Det skulle kunna bero på de bieffekter som kan uppstå såsom förstoppning.3

Andra orsaker som diskuterades till att följsamheten minskar är bl.a. kostnaden för patienten, patientens ätbeteende, post-operativa komplikationer som givit symptom i mag-tarmkanalen, frekvensen av tillskott per dag, avsaknad av sjukdomssymptom och låg frekvens av uppföljning i vården.2

En studie har undersökt vilka parametrar som dietister i New England tar hänsyn till vid rekommendationen av tillskott som är anpassat för personer som genomgått bariatrisk kirurgi. De viktigaste faktorerna var kostnaden för patienten samt att produkten följde riktlinjerna.5 Författarna tar upp att kostnad, smak, tillgänglighet och rekommendationer från kliniken är aspekter patienten främst tar hänsyn till. Utöver detta summerar författarna att vårdgivaren även bör ta hänsyn till en enkel behandlingsregim såsom antal doser och tabletter per dag för att underlätta följsamheten. Regelbunden uppföljning och monitorering är viktig för att upptäcka och kunna behandla näringsbrister.1,3,4

Fördelar med MedMade:

 • Patienten får rätt mängd och form av vitaminer och mineraler utifrån de nordiska riktlinjerna
 • Endast en produkt behövs, istället för flera olika som kan ta slut vid olika tillfällen
 • Enkelt – endast 4 tabletter per dag som kan sväljas eller lösas upp i vätska
 • Tillgänglighet – finns hos flera apotek, med möjlighet till prenumeration hos Apotea, samt i större paketlösningar på modifast.se
 • Prisvärd – kostnaden är 179 kr per månad hos apotek vilket motsvarar mindre än 6 kr per dag. Större paket för 3-12 månader finns att köpa till förmånliga priser på modifast.se

Läs mer om MedMade här!

Årlig kontroll av blodprover

Patienter som genomgått bariatrisk kirurgi ska enligt de nordiska riktlinjerna följas upp inom primärvården årligen genom blodprovstagning samt för att säkerställa korrekt supplementering.

De prover som bör kontrolleras årligen är:

 • Hb med järnstatus
 • B12 (S-Kobalamin)
 • D-vitamin (S-250H-D-vitamin)
 • S-Folat för kvinnor i fertil ålder
 • CRP behövs i de flesta fall av tolkningsskäl
Beställ patientprover genom att maila medmade@navamedic.com!


 1. Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med vitmainer/mineraler samt uppföljning efter obesitaskirurgi. Nordiska expertgruppsrekommendationer. 2017.
 2. Smelt et al. Patient adherence to multivitmain supplementation after bariatric surgery: a narrative review. J Nutr Science. 2020; 9, 1-8.
 3. Henfridsson et al. Micronutrient intake and biochemistry in adolescents adherent or nonadherent to supplements 5 years after Roux-en-Y gastric bypass. Surg Obes Rel Diseases. 2019; 15, 1494-1502
 4. Karefykalis et al. Prevalence of anemia and related deficiences 10 years after gastric bypass – a retrospective study. Obes Surg. 2014; 25, 1019-1023.
 5. Majumbar et al. Comparison of bariatric brandedchewable multivitamin/multimineral formulations to the 2016 American society for metabolic and bariatric suregery integrated health nutritional guidelines. Obes Surg. 2020; 30, 1560-1563