Preoperativ behandling med lågkaloridiet

Vanligt idag är att man ersätter all vanlig mat med kostersättningar, som t.ex Modifast LCD, under en period innan operationen. Oftast används då 4-6 påsar kostersättning under 2-4 veckor före operation, men även längre perioder förekommer. Hur många påsar man ska använda per dag avgör läkaren och ordineras vanligen utifrån kroppsvikten. Ofta får man även träffa en dietist som ger råd om LCD och kostbehandling vid operation. Generellt brukar inte någon stegvis övergång till kostersättning behövas, utan man kan börja med sina påsar direkt.

En dagsportion av Modifast LCD kostersättningar

Behandling med kostersättningar som Modifast LCD (Low Calorie Diet) ger större viktnedgång på kortare tid, än konventionell lågenergikost och är en trygg och säker behandling inför obesitaskirurgi. Huvudsyftet med viktminskningen inför operationen är att minska mängden fett i levern vilket reducerar leverns storlek. Fettet inuti buken minskar och exponeringen av bukhålan ökar, vilket förenklar ingreppet.

Viktminskning med LCD-diet

Hur mycket man kommer att gå ner i vikt under en LCD-diet är väldigt individuellt och påverkas av flera faktorer. Förutom längden på behandlingen inverkar även bl.a. ursprungsvikt, ålder, kön och mängden fysisk aktivitet.

I forskningsstudier visar resultaten att man i snitt kan minska 1-2 kg per vecka med en strikt LCD-kur. Ofta går man ner mer i vikt under den fösta veckan (2-3 kg) beroende av vätskeförlust. 

I studier har man sett samma viktminskning vid Low calorie diet (LCD) som vid Very low calorie diet (VLCD) trots att energiintaget är lite högre. Man har även sett att man bibehåller mer fettfri massa vid användande av LCD.