Rekommendationer av tillskott

När man har genomgått en viktoperation, som gastric bypass och gastric sleeve, behöver man ta vitamin- och mineraltillskott dagligen. Även om man äter regelbundet och varierat räcker det helt enkelt inte för att tillgodose behovet.

De Nordiska riktlinjerna*, som tagits fram av en gemensam expertgrupp för de nordiska länderna, sammanfattar vilket dagligt tillskott av vitaminer och mineraler som behövs för att undvika att brister uppstår. De vanligaste bristtillstånden som kan uppstå är järn, B12 samt D-vitamin och kalcium och dessa behöver alltid tas som tillskott tillsammans med ett multivitaminpreparat utifrån försiktighetsprincipen.

Som minst bör ett dagligt tillskott efter gastric bypass och gastric sleeve enligt riktlinjerna ge:

  • 45-60 mg järn (järnsulfat, järnfumarat, järnglukonat)
  • 350 µg B12-vitamin
  • 20 µg D-vitamin
  • 500 mg kalcium (kalciumcitrat)
  • 400 µg folat
  • 1,1-1,4 mg tiamin
  • 9 mg zink

Här kan du ladda ner en broschyr om vitaminer och mineraler samt en informationsfolder!

* Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med vitaminer/mineraler samt uppföljning efter obesitaskirurgi. Expertgruppsrekommendationer; april 2017.

En dagsdos av MedMade är 4 tabletter och tillgodoser behovet enligt de Nordiska riktlinjerna