Viktuppgång efter en tid

Det är helt normalt och förväntat att man hämtar tillbaka ca 8-10% av den vikt man tappat efter en överviktsoperation. Det är inget som man ska ha dåligt samvete för utan det är så det är.

Viktrecidiv (viktåterhämtning) är komplext och påverkas av olika faktorer (metabola, hormonella samt genetiska). Bariatrisk kirurgi ger förändringar i anatomin som leder till ändrade hormonnivåer som påverkar mättnad och hunger.  Forskning har visat att de med störst viktnedgång 2 år efter Gastric Bypass har dubbelt så höga mättnadsnivåer efter måltid jämfört med de med minst viktnedgång.

Belöningseffekter av maten spelar också en roll när det gäller viktrecidiv och beteendeinriktad behandling kan ge viss effekt. Man kan vara oförberedd på viktökningen och känna sig osäker hur man ska hantera det, känna rädsla för att tappa kontrollen, känna skam och skuld och dra sig för att söka hjälp. Om man efter en tid har börjat öka mer i vikt och inte kan bromsa det på egen hand kan man vända sig till sin klinik igen eller be om remiss till dietist.

Viktiga faktorer för att bibehålla vikten efter en överviktsoperation är:
  • Att äta en hälsosam och balanserad kost enligt Nordiska näringsrekommendationer (2012). Ta del av enklare övningsmaterial här!
  • 3 huvudmåltider och mellanmål vid behov, jämnt fördelat över dagen. En kost som innehåller mycket grönsaker, baljväxter, frukt, proteinrika livsmedel och tillräckligt intag av vatten har skyddande effekt mot viktrecidiv.
  • Väga sig regelbundet (1 gång/vecka) för att uppnå viktkontroll
  • Ha koll på sitt energiintag – kostregistrera genom att använda appar och webbtjänster
  • Regelbunden fysisk aktivitet – både kondition och styrka. Läs dietistens beskrivning av olika aktiviteter.