Viktuppgång efter en tid

Det finns ingen tydlig definition inom forskningen gällande viktuppgång efter en viktoperation. Men vi vet en sak, så gott som alla går upp lite eller mycket i vikt något år efter operationen, det är förväntat och ska inte behöva framkalla stress eller oro. Studier visar att det kan handla om 8-10 % av den förlorade vikten men kan variera mycket. Många oroar sig för detta inför och efter en operation.

Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram alla hälsofördelar med att genomgå en operation och att det därför är bra att komma ihåg att siffrorna på vågen endast är ett litet resultat av hela resan. Många beskriver lättnaden i att kunna knyta ett par skor, orka gå upp för trappor utan andnöd och inte minst alla medicinska fördelar som att minska risken för följdsjukdomar som följer med stor övervikt såsom högt blodtryck och diabetes typ 2. En del kan till och med bli av med medicinering för dessa sjukdomar för kortare eller längre tid efter sin viktoperation.

Vad beror det på?
Men om vi återgår till vikten, vad är det som påverkar? Det är sannolikt många olika faktorer som spelar in såsom hormoner, levnadsvanor och genetik. Att falla tillbaka in i tidigare levnadsvanor kan ibland vara en del av förklaringen. Andra bidragande orsaker kan också vara komplikationer kopplade till operationen, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Som med all annan behandling inom sjukvården är resultatet individuellt och vi kan i förväg inte räkna ut vem som kommer att gå upp i vikt efter en operation.

En viktoperation leder till ändrade hormonnivåer som påverkar mättnad och hunger. Till en början känner många att aptiten avtar, detta håller för vissa i sig men aptiten kan förändras och stärkas med tiden och då bli svårare att kontrollera.

En annan tänkbar bidragande orsak till viktuppgång kan vara småätande, det kan dels bero på att man återgått till tidigare matvanor men det finns också en grupp som lätt känner av lågt blodsocker och för att undvika obehag och symtom ser till att äta vid fler tillfällen per dag.

Om man innan operationen har drabbats av psykiska ohälsa så finns det också viss risk att återgå till känslomässigt ätande eller kanske självmedicinera med alkohol vilket ofta påverkar vikten negativt.
 
Vad kan jag göra?
Man kan bli förvånad och besviken av viktökningen och skuldbelägga sig själv. Det har visat sig att vissa man drar sig för att söka hjälp. Glöm inte att viktoperationen har olika utfall hos olika personer. Vi rekommenderar att man vänder sig till den opererande kliniken igen eller ber om en remiss till dietist för att få en grundlig genomgång av tänkbara orsaker och framför allt får stöttning i att komma upp på den hälsosamma banan igen gällande matvanorna.

  • Se över dina matvanor, skriv matdagbok! Fortsatt regelbunden måltidsordning, osötad dryck och utrymmesmat endast vid enstaka tillfällen är tre grundprinciper att följa även lång tid efter operationen. Finns det utrymme för mer grönsaker på tallriken?
  • Fysisk aktivitet kan hjälpa till att motverka ytterligare viktuppgång. Får du till vardagsmotionen? Kanske till och med något pulshöjande pass varje vecka?
  • Fundera på och rannsaka dig själv, finns det en vana av känslomässigt ätande? Finns det något annat sätt att hantera det på? Ta hjälp!