Livsstilsförändring

Vi hjälper dig skapa smarta mål!

Vi har i ett tidigare inlägg skrivit om vikten att skapa SMARTa målsättningar som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna. Men det är inte alltid helt enkelt att göra i praktiken. När man arbetar med livsstilsförändring kan det också lätt bli så att man inte ser alla positiva förändringar man genomfört, som leder mot slutmålet. Men dessa delar är också viktiga att uppmärksamma!

Vi vill underlätta för dig att sätta upp dit långsiktiga mål samt delmål på vägen dit. Därför har vi tagit fram en nedladdningsbar mall som ska vara till hjälp för dig under din förändringsresa!

Här hämtar du mallen för att sätta upp mål och delmål!