Livsstilsförändring

Hur kan jag mäta mina framsteg på ett SMART sätt?

När man arbetar med att skapa nya livsstilsvanor kan motivationen tryta emellanåt. Därför är det viktigt att skapa mål och delmål! Målsättningar i sig skapar motivation som man kan luta sig mot i situationer när det känns tufft.

Det kan även lätt bli så att man till största delen enbart fokuserar på vad vågen säger. Välj istället att mäta alla positiva beteendeförändringar du gör och du kommer se vilka framsteg du gör och hur långt du egentligen kommit!

Målsättningar kan vara lite kluriga och man kan tendera sätta diffusa eller för höga mål som antingen leder till besvikelse om de inte uppfylls eller som helt enkelt inte går att utvärdera.

Därför ska du skapa mål utifrån SMART-modellen! Det är målsättningar som är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbundna.

Sträva efter att sätta upp mål som är realistiska men samtidigt heller inte för lätta – de ska vara utmanande men ändå möjliga att uppnå.

Det är viktigt att de går att mäta. Har man som mål att ”bli vältränad” är det svårt att veta när man uppnått målet. Väljer man istället att ha som mål att kunna göra x antal sit-ups eller armhävningar blir det betydligt lättare att mäta och också roligare när man ser sina framsteg!

Här är ett exempel på ett SMART mål:

Specifikt: Jag ska kunna jogga 4 km, utan att stanna, i elljusspåret

Mätbart: Jag har mätt upp en runda som är fyra km att använda mig av när jag tränar

Accepterat:  Jag har frigjort en timme till träning efter middagen på måndagar och onsdagar

Realistiskt: Jag ska jogga två gånger per vecka och börja med att springa 3 minuter och gå en minut

Tidsbundet: Jag ska klara av att jogga hela sträckan utan att stanna innan midsommar

Är allt förstört?

När man arbetar med att ändra vanor kan det hända att man någon gång gör ett eller flera snedsteg (vilket är helt normalt!) och att man då upplever allt jobb som förstört, vilket självklart inte är fallet. Skulle det hända, fundera kring vad som gjorde att du hamnade där (vilka tankar, känslor eller situationer) och hur du skulle kunna förhindra att det sker framöver. Ju längre tid du arbetar med att förändra vanorna och lär dig av dina snedsteg så kommer dessa att bli både färre och mindre i omfång!

Kom ihåg! Du förlorar bara när du slutar försöka!