Kost och hälsa,  Livsstilsförändring

Mindful eating

Mindful eating handlar om att vara medvetet närvarande vid en måltid för att främja en god hälsa. Målsättningen är att vara uppmärksam på det som sker i nuet och det i sin tur kan hjälpa dig att stå emot en impuls och låta bli att äta något av gammal vana vilket kan främja både bra livsmedelsval och matrutiner. Enklast gör du det genom att låta måltiden ta tid, tillåt dig själv att reflektera över nedanstående frågor.

  • Sugen, hungrig eller kanske mätt? Lyssna in kroppen och försök sortera signalerna.
  • Känslor och tankar? Hur påverkar de dig och ditt matintag gällande mängd och val av mat?
  • Hur upplever du maten, vilka sinnen är påkopplade? Känsel, smak, lukt, syn och hörsel?
  • Ytterligare tips är att ta små tuggor åt gången, äta sakta och tugga ordentligt.