Näring och brister

Varför ökar risken för vitamin- och mineralbrist efter en viktoperation?

Här kan du läsa om de främsta anledningarna till att du rekommenderas ta extra vitaminer och mineraler efter operationen.

  • Efter en operation äter de flesta mindre mängd mat. Det är inte ovanligt att också äta mindre mängd kött jämfört med före operationen och just kött är ett järnrikt livsmedel.
  • Den lilla kvarvarande magsäcken producerar mindre mängd magsyra jämfört med före operationen. Magsyran är viktig för att flera vitaminer och mineraler lättare ska kunna plockas upp i tarmen. Zink och järn påverkas av detta och likaså vitamin B12. Vitamin B12 är behöver också ett ämne (Intrinsic factor) som bildas i magsäckens slemhinna och efter operationen minskar bildandet av detta ämne i den lilla magsäcken som finns kvar.
  • Många vitaminer och mineraler plockas främst upp i den första delen av tunntarmen, som kopplas förbi vid en gastric bypass, vilket gör att upptaget totalt sett försämras då den kvarvarande ytan i tarmen där upptaget sker blir mindre.
  • Efter en viktoperation passerar maten snabbare genom mag-tarmkanalen.
  • Det är inte ovanligt att kraftigt överviktiga personer redan innan operationen har vitaminbrist, särskilt vitamin D.

Idag rekommenderas samma vitaminer och mineraler till gastric sleeve opererade och gastric bypass opererade. Även om en del av tarmen inte kopplas bort vid en gastric sleeve så sker andra förändringar i mag-tarmkanalen. Man äter mindre mängd mat och maten passerar snabbare genom mag-tarmkanalen. Även mängden magsyra minskar efter en gastric sleeve.

Unna dig en årlig uppföljning
Kom ihåg att minst en gång per år kontrollera blodprover hos familjeläkaren. Detta för att i god tid kunna se om brister håller på att utvecklas och att då kunna justera doseringen av vitaminer och mineraler. De flesta känner inga symtom av bristerna till en början och därför behövs provtagning för att upptäcka det i god tid. Det kanske också finns möjlighet att träffa en dietist i samband med uppföljningen?

Man brukar rekommendera att följande prover bör tas vid varje tillfälle. Hb, ferritin, CRP, B12, folat, D-vitamin, kalcium och PTH.

Ofta är det upp till dig som patient att själv komma ihåg att boka en tid för de årliga kontrollerna. Se det som en investering i dig själv och din hälsa.