Näring och brister

Vilka prover behöver kontrolleras efter operationen?

Som en del i att förebygga att näringsbrister uppstår eller kunna uppmärksamma och åtgärda låga nivåer av vitaminer och mineraler är det viktigt att regelbundet kontrollera sina värden. De nordiska riktlinjerna för supplementering och monitorering efter obesitaskirurgi rekommenderar att proverna kontrolleras årligen.

Det är inte alltid man bli kallad till kontroller hos sin vårdcentral, men då är det viktigt att man själv kontaktar och bokar in ett besök för provtagning. Boka besöket i anslutning till en högtid eller ett återkommande årligt event för att förenkla för dig  själv att komma ihåg när det är dags. Att sätta ett återkommande larm i sin telefon vid samma tidpunkt varje år är också ett alternativ för att hjälpa minnet!

De prover som bör tas årligen är:

  • Hb med järnstatus
  • B12 (S-Kobalamin)
  • D-vitamin (S-250H-D-vitamin)
  • S-Folat för kvinnor i fertil ålder
  • CRP behövs i de flesta fall av tolkningsskäl

När kontrollerades dessa prover senast?