Näring och brister

Vad vet du om näring och näringsbrister efter operationen?

Vet du varför man behöver tillskott av bl.a. B12 och järn efter en viktoperation? Vilka näringsämnen finns i de olika livsmedelsgrupperna som du äter? Vet du vilka symtom man kan få vid brist av olika vitaminer och mineraler? Dessa frågor och många fler kommer du få svar på i denna e-learning som endast tar runt 10 -15 min att genomföra!

E-learningen är responsiv, vilket innebär att den anpassar sig till mobilformat. Eftersom det idag finns flera olika storlekar på skärmar kan e-learningens anpassning skilja sig lite beroende av skärm. Den bästa uppleveslen av elearningen får du via dator, där samtliga bilder är inkluderade och i maximal storlek.

Så vad väntar du på? Avsätt en stund och testa dina kunskaper nu! 😊

Ta dig till nästa sida genom att klicka på bilden. På sidorna där man ska göra en aktiv åtgärd som att klicka fram text eller para ihop delar, kommer en pil fram så att man kan klicka sig vidare när man är klar med uppgiften.

>> Klicka här för att komma till e-learningen!