Kost och hälsa

Tänk på tänderna

Det verkar finnas en viss ökad risk för försämrad tandhälsa efter en viktoperation. I en studie som från 2020 beskriver flertalet av deltagarna som genomgått en gastric bypass nedsatt tandhälsa. Detta tros bland annat bero på att man ofta ökar antalet måltider per dag efter en viktoperation vilket leder till fler angrepp på tänderna. En annan studie visar att det också finns tecken till minskat salivflöde den första tiden efter operationen samt att bakteriefloran i saliven kan ändras vilket i sin tur kan påverka tandhälsan negativt.

Inför en viktoperation så har en del kliniker i landet ett krav på god tandhälsa för att godkännas för kirurgi. Kriterierna kan bland annat innefatta att man inte saknar flera tänder och att de tänder som finns är hela. Detta beror på generellt på att vårdpersonal vill säkerställa att patienten ska ha god tuggförmåga då man efter en viktoperation ofta mår bäst av att maten tuggas ordentligt innan den når magsäcken. Vid nedsatt tandhälsa kan man också konsistensanpassa maten till viss del, dvs i första hand välja mjuk mat om man upplever obehag vid matintag.

Nedan följer några tips för att ta hand om dina tänder på bästa vis.

  • Undvik småätande
  • Sträva efter fem-sex måltider per dag så att tänderna hinner vila mellan måltiderna
  • Skölj munnen med vatten efter varje måltid
  • Välj vatten som törstsläckare i första hand
  • Minska intaget/undvik drycker med syrlig och söt smak
  • Tugga fluortuggummi
  • Skippa aldrig tandborstning morgon och kväll
  • Komplettera tandborstningen med tandtråd/mellanrumsborste en gång per dag
  • Regelbundna/årliga kontroller hos tandläkare/tandhygienist

Taghat et al Oral Health-Related Quality of Life After Gastric Bypass Surgery. Obes Surg. 2020

Freedman et al: Så påverkas munhälsan av överviktskirurgi. Tandläkartidningen. 2020.