Näring och brister

Därför kan vitaminbrist uppstå efter operationen!

För att vi ska må bra behöver vi bl.a vitaminer. 13 av dessa vitaminer är livsnödvändiga, vilket innebär att vi inte kan tillverka den själva utan behöver få dem via kosten. Dessa vitaminer delas upp i två grupper; vattenlösliga och fettlösliga. Till de vattenlösliga hör just B12, folat och tiamin, medan D-vitamin tillhör gruppen fettlösliga.

Här förklarar vi orsakerna till varför vitaminupptaget försämras efter operationen:

D-vitamin

Studier har visat att en stor andel personer som ska genomgå en viktoperation har låga halter redan innan operationen. D-vitamin tas upp i tunntarmen och eftersom det är en fettlöslig vitamin kan upptaget påverkas av malabsorption i tarmen. Brist på D-vitamin kommer att minska upptaget av kalcium vilket i sin tur påverkar skelettet. Vid långvarig brist utvecklas och osteomalaci hos vuxna vilket innebär att skelettet mjukas upp.

B12

Den största delen av B12-upptaget sker genom aktivt upptag i tunntarmen då vitaminet är bundet till intrinsic factor (IF), som bildas i magsäckens slemhinna. Vitaminet spjälkas med hjälp av magsyra och kan sedan sammanbundet med IF bindas till receptorer i tarmen och tas upp. Upptaget försämras därför efter operationen eftersom tillgången av Intrinsic factor (IF) och magsyra minskar, som båda är nödvändiga för att ta upp vitamin B12.

Kroppen har ett lager av vitaminet som till största delen finns i levern. Lagret räcker några år och därför dröjer det innan man upptäcker ett bristtillstånd. Symptom som kan uppstå vid brist är bl.a anemi (blodbrist) med trötthet och allmän svaghet, en brännande känsla på tungan som blir röd och neurologiska symptom som försämrad finmotorik, minnesproblem och försämrad känsel i händer och fötter.

Folat

Hälften av kroppens folat-lager finns i levern som räcker under några månader om intaget är lågt. Upptaget efter operationen försämras då upptaget sker i den del av tarmen som förbikopplas vid GBP. Intaget av vitaminet via maten kan även påverkas av förändrade matvanor. Brist på folat kan leda till blodbrist med t.ex. trötthet, yrsel och huvudvärk som symptom.

Tiamin

Tiamin har en snabb halveringstid vilket innebär att kroppens depåer töms ganska fort om intaget är bristfälligt. Exempel på faktorer som kan bidra till tiaminbrist efter operationen är ett lågt energiintag, snabb viktnedgång, långvariga kräkningar samt att man inte tar sina vitaminer och mineraler. Tidiga symptom på tiaminbrist kan t.ex. vara nedsatt aptit, försämrad koncentrationsförmåga och trötthet. Kraftig brist kan till slut leda till Wernickes encefalopati med en rad tråkiga symtom. Uppkommer en tiaminbrist efter operationen sker det oftast inom några veckor. Därför är det viktigt att följa de rekommendationer man får och ta sina tillskott dagligen!

Ge din kropp det den behöver varje dag!💙