Näring och brister

Hypoglykemi efter viktoperation?

Vad är egentligen hypoglykemi? Hypoglykemi eller blodsockerfall, är ett tillstånd som kan uppstå några år efter en viktoperation och innebär en blodsockernivå under 3.3 mmol/l tillsammans med symptom som yrsel, trötthet, darrningar, skakningar och hjärtklappning. Ofta kan det kopplas till viktnedgången.

Hypoglykemi brukar komma ett par timmar efter måltiden och när man får symtomen är det bra att äta eller dricka något som innehåller snabba kolhydrater, t.ex. juice, för att få upp blodsockret igen. Det är också bra att äta en måltid eller ett mellanmål inom den närmaste timmen.*

Upplever man besvär med hypoglykemi behöver man kontakta sin klinik/en dietist som kan ge konkreta och individuellt anpassade råd att följa. 

Källa: Patientinformation – Kostbehandling efter bariatrisk kirurgi. Dietisterna riksförbund.