Viktnedgång efter en överviktsoperation

En överviktsoperation ger en stor hälsovinst! Många överviktsrelaterade sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol, sömnrubbningar, hormonrubbningar och ofrivillig barnlöshet försvinner eller förbättras efter operationen.

I samband med att man har genomgått en överviktsoperation får man specifika behandlingsråd från sin klinik och dietist att följa. I samband med att man avslutas på sin klinik får man också råd om hur man ska tänka för att fortsätta att äta hälsosamt. Hur länge man följs upp av sin klinik kan variera men vanligtvis är det mellan 1-2 år.

Viktnedgången är som störst de första månaderna efter operationen och går trappstegsformat ned med cirka 1- 2 kg i veckan. Det är förstås stora individuella skillnader beroende på utgångsvikt.

Upp till ett par åt efter en Gastric Bypass-operation är den genomsnittliga viktnedgången ca 32%. Vid 10-årsuppföljning har vikten återhämtat sig något och viktnedgången är då ca 25% viktnedgång i jämförelse med innan operation. Efter en Gastric Sleeve-operation är den genomsnittliga viktnedgången ca 25% 1-2 år efter operationen. Vid 5-årsuppföljningen ligger den genomsnittliga viktnedgången på ca 20%, källa SOReg 2017. Att göra livsstilsförändringar som att hitta bra mat- och motionsvanor är viktiga faktorer för att säkra ett bra långsiktigt resultat efter en operation.

När det har gått en tid efter en överviktsoperation är rekommendationerna att äta vanlig mat och det är fortsatt viktigt att tänka på att äta både hälsosamt och näringsrikt. När det har gått en tid så brukar man också tolerera de flesta livsmedel. DRF (Dietisternas riksförbund) har tagit fram ett kunskapsunderlag för kostbehandling efter Bariatrisk kirurgi som vänder sig till hälso- och sjukvården. Individuella råd om energi- och näringsbehov för särskilda riskgrupper hänvisas till dietist.