Viktnedgång efter en överviktsoperation

En överviktsoperation ger en stor hälsovinst! Många överviktsrelaterade sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol, sömnrubbningar, hormonrubbningar och ofrivillig barnlöshet försvinner eller förbättras efter operationen.

I samband med att man har genomgått en överviktsoperation får man specifika behandlingsråd från sin klinik och dietist att följa. I samband med att man avslutas på sin klinik får man också råd om hur man ska tänka för att fortsätta att äta hälsosamt. Hur länge man följs upp av sin klinik kan variera men vanligtvis är det mellan 1-2 år.

Viktnedgången är som störst de första månaderna efter operationen och går trappstegsformat ned med cirka 1- 2 kg i veckan. Det är förstås stora individuella skillnader beroende på utgångsvikt.

Efter 5 år uppnås en viktnedgång på mellan 20-30 % efter de två vanligaste operationsmetoderna (Gastric bypass och Sleeve-resektion), källa SOReg 2017 [1]. Att göra livsstilsförändringar som att hitta bra mat- och motionsvanor är viktiga faktorer för att säkra ett bra långsiktigt resultat efter en operation.

I dagsläget så finns det inga specifika gemensamma riktlinjer framtagna när det gäller kosten när det har gått en längre tid efter en överviktsoperation. Rekommendationerna är att äta vanlig mat och att det är fortsatt viktigt att tänka på att äta både hälsosamt och näringsrikt. När det har gått en tid så brukar man också tolerera de flesta livsmedel. En del kan ha fortsatt besvär med mat som är för fet och med snabba kolhydrater och justerar det på egen hand.